BDAR
gdpr

Lietuvos Socialinių Darbuotojų Asociacijos Ilguvos grupės steigiamasis susirinkimas

Data

2022 05 06

Įvertinimas
1

Ilguvos socialinės globos namuose įvyko Lietuvos Socialinių Darbuotojų Asociacijos Ilguvos grupės steigiamasis susirinkimas. Šešios darbuotojos įstojo į LSDA Kauno regiono skyrių. 

Naujai įsteigtai Ilguvos grupei vadovaus socialinė darbuotoja Rita Augustinaitienė.

LSDA tikslas yra vienyti socialinius darbuotojus (ir socialinių darbuotojų padėjėjus) bendrai profesinei veiklai, koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti ir ginti jų interesus, aktyviai dalyvauti socialinio darbo profesijos ir socialinės politikos formavime.

Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija (toliau – LSDA) yra Vilniuje 1993 m. įkurta ribotos civilinės atsakomybės nevyriausybinė organizacija.

Socialinė darbuotoja Laima Jankauskienė