Globos namų gyventojų lankymo tvarka

PATVIRTINTA
      Ilguvos socialinės globos namų
  direktoriaus 2022 m. gruodžio 2 d. 
      įsakymu Nr. V-185


ILGUVOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ LANKYMO TVARKOS APRAŠAS

I.    BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Siekiant užtikrinti Ilguvos socialinės globos namų (toliau- globos namų) gyventojų saugumą, lankytojai privalo laikytis Ilguvos socialinės globos namų gyventojų lankymo tvarkos nuostatų.

2. Ši tvarka reglamentuoja Ilguvos socialinės globos namų gyventojų lankymo tvarką.

II.    GYVENTOJŲ LANKYMO TVARKA

3. Atvykus į socialinės globos namus, lankytojas privalo paskambinti individualios priežiūros personalui  telefono Nr. +370 636 08 526 ir informuoti apie savo atvykimą.

4. Individualios priežiūros darbuotojas:

4.1. viso lankymo metu rekomenduoja ir pasiūlo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukę);

4.2. pakviečia bendrosios praktikos slaugytoją pamatuoti (jai nesant - matuoja pats) lankytojo temperatūrą. Lankyti leidžiama, jei lankytojo temperatūra žemesnė nei 37 C0. Apie tai daroma žyma gyventojų lankymo žurnale (1 Priedas);

4.3. pasiteirauja, ar lankytojas neturi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). Lankyti leidžiama tik nesant šiems požymiams. Apie tai daroma žyma gyventojų lankymo žurnale (1 Priedas);

4.4. lankymo metu rekomenduojama laikytis saugaus atstumo, ne mažesnio kaip 2 metrai.

5. Lankytojai priimami nuo 8 val.00 min. iki 19 val.00 min.

6. Lankytojai privalo užrašyti savo duomenis lankymo žurnale (1 Priedas).

8. Pasibaigus gyventojo ir jį aplankyti atvykusio asmens susitikimui, patalpos (užimtumo patalpos Dvaro g. 15, Ilguvos k., Šakių r. sav.), kuriose jis vyko, turi būti išvėdinamos ir išvalomos.

9.  Prie įėjimo į socialinės globos namus pateikta informacija:

9.1. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.);

9.2. apie reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo;

9.3. draudimą šiose įstaigose lankytis asmenims, turintiems ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

10.  Lankant, sudaryta galimybė rankų dezinfekcijai (yra rankų dezinfekcijai skirtos priemonės).
    _____________________

Atnaujinimo data: 2023-11-29