DUK

Neradote naudingos sau aktualios informacijos? Užduokite klausimą
Be kategorijos 8

Mokėjimo už ilgalaikę globą dydis per mėnesį neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų, jei asmens turto vertė yra mažesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą.

Socialinės globos paslaugų kaina nustatoma kiekvienais metais. Šiuo metu galiojanti kaina https://isgn.lrv.lt/lt/paslaugos/paslaugu-kainos

Ilguvos socialinės globos namuose gali apsigyventi ir gauti socialinės globos paslaugas visų Lietuvos savivaldybių gyventojai.

Asmenys, pageidaujantys apsigyventi Ilguvos socialinės globos namuose, turėtų kreiptis į socialinių paslaugų skyrių savivaldybėje, kurioje yra deklaravę gyvenamąją vietą ir pateikti prašymą socialinėms paslaugoms gauti.

Informaciją apie laisvas vietas globos namuose galite sekti internetinėje neįgaliųjų reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos svetainėje, nuoroda į svetainę https://www.ndt.lt/laisvos-vietos-socialines-globos-istaigose/

Ilguvos  socialinės globos namuose apgyvendinami asmenys, kuriems dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis, specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis arba nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

Gyventojas su visais jo pageidaujamais asmenimis gali pasimatyti globos namuose pagal įstaigos nustatytas gyventojų lankymo sąlygas, išskyrus atvejus, kai tie pasimatymai kelia pavojų jo ar aplinkinių sveikatai ar saugumui. 

Gyventojų lankymo laikas: kasdien, nuo 8 val. iki 19 val.

Globos namų gyventojas gali laikinai savo noru (iki 45 kalendorinių dienų per metus) išvykti pas globėją, rūpintoją, šeimos narius, artimuosius giminaičius ir pažįstamus, išlaikant jam galimybę grįžti į globos namus tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir buvo apgyvendintas.