Parama

DĖL 1,2 PROC. PAJAMŲ MOKESČIO DALIES PARAMOS

 Vadovaujantis LR Paramos ir labdaros įstatymu galite teikti paramą. Kiekvienas Lietuvos pilietis iki 1,2 proc. valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio gali paskirti pasirinktai organizacijai. Ilguvos socialinės globos namai yra paramos gavėjai. Jūsų 1,2 proc. pajamų mokesčio dalies parama padėtų mums vykdyti savo veiklą. Tam reikia užpildyti prašymą skirti paramą (forma FR0512), kurią galite pateikti per elektroninio deklaravimo sistemą https://deklaravimas.vmi.lt arba atnešdami prašymą į Valstybinę mokesčių inspekciją. Prašymus skirti paramą reikėtų pateikti iki šių metų gegužės 1 dienos. Ilguvos socialinės globos namų kodas 190792731.

Iš anksto dėkojame už suteiktą paramą.


GAUTA PARAMA

2022 m. Ilguvos socialinės globos namai gavo paramos 3765,24 Eur. piniginėmis lėšomis. Už gautą paramą nupirkta ilgalaikio turto už 679,45 Eur., atsargų -  59,84 Eur. ir paslaugų – 200 Eur.

2021 m. Ilguvos socialinės globos namai gavo paramos 102,20 Eur. piniginėmis lėšomis ir 1145,20 Eur trumpalaikiu turtu ir atsargomis, iš viso už 1247,40 Eur.

2020 m. Ilguvos socialinės globos namai gavo paramos 124,22 Eur. piniginėmis lėšomis ir 2996,82 Eur inventoriumi ir atsargomis, iš viso už 3121,04 Eur.

2019 m. Ilguvos socialinės globos namai gavo paramos 80,16 Eur. piniginėmis lėšomis ir 262,00 Eur inventoriumi ir atsargomis, iš viso už 342,16 Eur.

2018 m. Ilguvos socialinės globos namai gavo  paramos 80,50 Eur piniginėmis lėšomis  ir 672,00 Eur inventoriumi ir atsargomis, iš viso už 752,50 Eur.

2017 m. Ilguvos socialinės globos namai gavo  paramos 742,02 Eur piniginėmis lėšomis(  ir 536 Eur inventoriumi ir atsargomis, iš viso už 1278,02 Eur.

Už 2017 m. gautą piniginę paramą nupirkta nupirktos priemonės globos namų gyventojų užimtumui, kalėdinės dekoracijos, smulkus ūkinis inventorius globos namų patalpų remontui, kompensacinė technika, smulki buitinė technika) .

2016 m. Ilguvos socialinės globos namai gavo  paramos 399,16 Eur piniginėmis lėšomis)  ir 214,83  Eur inventoriumi ir atsargomis, iš viso už 613,99 Eur.

Už 2015 m. ir 2016 m. gautą piniginę paramą nupirktos priemonės globos namų gyventojų užimtumui, kalėdinės dekoracijos, laikrodis, suvenyrai, smulki buitinė technika, vaišės kalėdiniam gyventojų renginiui.

2015 m. Ilguvos socialinės globos namai gavo  paramos 345, 10 Eur piniginėmis lėšomis  ir 355,02 Eur inventoriumi ir atsargomis, iš viso už 700,12 Eur.

Atnaujinimo data: 2023-11-29