Komisijos ir darbo grupės

Ilguvos socialinės globos namų komisijos, sudarytos svarbiems uždaviniams spręsti:

  • Ilguvos socialinės globos namų viešųjų pirkimų komisija. Vykdo viešuosius pirkimus.
  • Ilguvos socialinės globos namų inventorizacijos komisija. Atlieka ilgalaikio turto ir ūkinio inventoriaus metinę inventorizaciją, medikamentų, grynųjų pinigų inventorizaciją, keičiantis materialiai atsakingiems asmenims.
  • Ilguvos socialinės globos namų ilgalaikio turto ir ūkinio inventoriaus pripažinimo nereikalingu arba netinkamu naudoti komisija. Teikia siūlymus direktoriui dėl ilgalaikio turto ir ūkinio inventoriaus, kurį siūloma pripažinti nereikalingu arba netinkamu naudoti, ir jį nurašyti.
  • Ilguvos socialinės globos namų ilgalaikio turto ir ūkinio inventoriaus nurašymo komisija. Nurašo ilgalaikį turtą ir ūkinį inventorių.
  • Ilguvos socialinės globos namų neveiksnių gyventojų turto tvarkymo komisija. Neveiksnaus asmens turtą bei jo gaunamas pajamas naudoja išimtinai neveiksnaus asmens interesams, užtikrindama asmens interesus saugant, naudojant ir apskaitant asmens pinigus ir materialines vertybes.
  • Ilguvos socialinės globos namų atsargų nurašymo komisija. Kontroliuoja tikslingą atsargų panaudojimą.

Atnaujinimo data: 2023-11-29