Pareigų, kurias atliekantys darbuotojai privalo deklaruoti privačius interesus

Asmenų, dirbančių Ilguvos socialinės globos namuose, kurie privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas:
•    Direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui
•    Finansų valdymo padalinio vadovas
•    Socialinio padalinio vedėjas
•    Buities sektoriaus vedėjas
•    Darbuotojai:
•    viešojo pirkimo komisijos nariai
•    paskirti atlikti supaprastintus pirkimus (taip pat mažos vertės pirkimus vykdantys pirkimų organizatoriai)
•    viešojo pirkimo iniciatoriai
•    viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai (ekspertais laikytini ir tie asmenys, kurie vykdant pirkimų procedūras teikia viešųjų pirkimų eksperto paslaugas)

Atnaujinimo data: 2023-11-29