Siekiant nustatyti, koks yra bendras Ilguvos socialinės globos namų (toliau-ISGN) darbuotojų požiūris į korupciją ir koks darbuotojų santykis su tokio pobūdžio apraiškomis, 2023m. spalio mėn. už korupcijos prevenciją atsakinga darbuotoja inicijavo anoniminę ISGN darbuotojų apklausą, korupcijos tolerancijai nustatyti. Apklausoje dalyvavo 51 proc. ISGN darbuotojų.

Atlikus apklausą, paaiškėjo, kad iš 51 proc. apklausoje dalyvavusių darbuotojų, apie ISGN vykdomas korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemones nežinojo 3,9 proc. respondentų.

99 proc. respondentų nurodė, kad praneštų apie daromą, padarytą ar rengiamą padaryti pažeidimą. 

1 proc. apklaustųjų teigė, kad nepraneštų apie žinomą korupcijos atvejį.

Apklausos metu paaiškėjo, kad nė vienam  darbuotojui nebuvo siūlomas kyšis ar kitaip susidurta su korupcija.

Apibendrinus apklausos duomenis paaiškėjo, kad korupcijos reiškinys ISGN nėra paplitęs .Didžioji dalis darbuotojų yra pasiryžę pranešti apie ISGN padarytas, daromas ar rengiamas padaryti neteisėtas veikas.

Didinant skaidrumą ir atvirumą  ISGN, užtikrinant darbuotojų kvalifikacijos kėlimą korupcijos prevencijos srityje 2 darbuotojai dalyvavo  Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos e. mokymo platformoje tema „ „Korupcijos samprata“, 1 darbuotojas dalyvavo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos e. mokymo platformoje tema „ Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos“, 1 darbuotojas dalyvavo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos e. mokymo platformoje tema „ Interesų konfliktas“.

Vyriausioji specialistė Lina Vasiliauskienė

Atnaujinimo data: 2023-11-29