Korupcijos prevencijos programa ir jos priemonių planas, ataskaitos