Globos namų taryba

2023-01-19 bendro susirinkimo metu, buvo renkama nauja globos namų taryba, kuri pakeis anksčiau veikusią. Balsavimo būdu globos namų gyventojai ir darbuotojai išrinko naują globos namų tarybą: Laimoną Tolvaišą, Birutę Kemežaitę – Vasiljevienę, Kazimierą Baltrušaitį, Birutę Samajauskaitę, Rimą Kurkulionį ir socialines darbuotojas Rimą Prekevičienę, Ritą Augustinaitienę.

Pirmo posėdžio metu išsirinkome tarybos pirmininką bei sekretorių. Tarybos pirmininku išrinktas Laimonas Tolvaiša, sekretore paskirta - Birutė Kemežaitė - Vasiljevienė.

Metinė veiklos ataskaita 2023 m.

Globos namų tarybos veiklos planas 2023 m.

Metinė veiklos ataskaita 2022 m.

Globos namų tarybos veiklos planas 2022 m.

Metinė veiklos ataskaita 2021 m.

Atnaujinimo data: 2023-12-29