Subjektas, atsakingas už korupcijos prevenciją įstaigoje

Už antikorupcijos programos įgyvendinimą, antikorupcijos prevencijos priemonių planų sudarymą, antikorupcijos prevencijos priemonių plano vykdymo ataskaitų rengimą, viešųjų ir privačių interesų prevenciją, stebėseną ir kontrolę, darbuotojų konsultavimą korupcijos klausimais atsakinga vyriusioji specialistė Lina Vasiliauskienė.
Elektroninis paštas [email protected]

Atnaujinimo data: 2023-11-29