Teikiamų paslaugų sąrašas

PASLAUGŲ, TEIKIAMŲ ILGUVOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE, SĄRAŠAS

Ilguvos socialinės globos namuose teikiama specialioji socialinė paslauga – socialinė globa. Socialinė globa – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. 
Ilgalaikės socialinės globos paslaugos sudėtis:

PaslaugaPaslaugos aprašymas
InformavimasĮstaigos specialistai asmeniui ir jo artimiesiems teikia informaciją apie socialinės globos ir kitas paslaugas globos namuose.

Sudaromos sąlygos gauti asmeniui reikiamą informaciją iš kitų institucijų. Užtikrinamas informacijos apie asmenį konfidencialumas.
Tarpininkavimas ir atstovavimasSuteikiama pagalba gyventojui sprendžiant įvairias asmens problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius ir pan.), tarpininkaujant tarp asmens ir kitų institucijų.

Atstovaujama neveiksniam asmeniui (ginant jo teisėtus interesus), kai teismo sprendimu socialinės globos namai yra asmens globėjas ir/ar turto administratorius. Tarpininkaujama asmeniui jam reikalingose institucijose.

Tarpininkaujama asmeniui atkuriant ir palaikant ryšius su šeimos nariais, giminaičiais, draugais.
ApgyvendinimasAsmeniui suteikiamas gyvenamasis plotas apgyvendinant 1–4 vietų kambariuose (derinant kambaryje gyvenančiųjų interesus bei poreikius).

Aprūpinama baldais, drabužiais ir priemonėmis specialiems poreikiams tenkinti (jei pageidauja gyventojas gali naudotis savo asmeniniais daiktais, jei tai nekelia pavojaus jo ir aplinkinių sveikatai).

Teikiamos buitinės paslaugos ( skalbimo,aprangos priežiūros, patalpų tvarkymo ir kt.).
MaitinimasMaitinimo paslauga globos namų gyventojams teikiama 4 kartus per dieną. Atsižvelgiant į gyventojo sveikatos būklę ir medikų rekomendacijas, organizuojama speciali, dietinė mityba.

Asmeniui sudaroma galimybė susipažinti su dienos meniu, pateikti pageidavimus dėl maisto produktų ar patiekalų asortimento.
Sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugosAprūpinama medikamentais, slaugos priemonėmis, jei yra poreikis- techninės pagalbos priemonėmis.

Organizuojamos medikų konsultacijos, jei būtina, gyventojai hospitalizuojami, jei reikia, lydimi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas, sanatorijas.

Ilguvos socialinės globos namuose, pagal Įstaigos asmens sveikatos licenciją, teikiamos šios paslaugos: antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros vidaus ligų ir bendrosios praktikos slaugos

Organizuodami sveikatos priežiūros paslaugas, globos namai naudojasi sveikatos priežiūros įstaigų įvairių specializacijų gydytojų (psichiatrų, bendrosios praktikos bei kitų specialistų) paslaugomis.
Socialinis darbas, bendravimasSocialinis darbas organizuojamas pagal individualius gyventojų socialinės globos planus, kuriuos, derindamas su kitais tiesiogiai su asmeniu dirbančiais darbuotojais, rengia socialinis darbuotojas.

Gyventojai dalyvauja įvairiuose socialinio darbo veiklos užsiėmimuose pagal pomėgius, galimybes, tradicijas
Kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymasPaslauga, kuria siekiama atstatyti ir palaikyti kuo didesnį savarankiškumą atliekant įvairias asmeniniame ar visuomeniniame gyvenime reikalingas funkcijas. Skatinama dalyvauti tenkinant savo poreikius.

Teikiama pagalba tvarkant asmenines pinigines lėšas, apsiperkant (gyventojo pageidavimu sudaromos sąlygos nusipirkti asmeninius daiktus), planuojant ir atliekant asmeninės higienos, buitinius darbus, bendraujant ir pan.
Darbinių įgūdžių ugdymasDarbinė veikla (užimtumas) organizuojama individualiai ir grupėje pagal parengtas veiklos programas.

Sudaromos sąlygos pasirinkti globos namuose siūlomas užimtumo veiklas: mezgimo, maisto ruošimo, patalpų, aplinkos tvarkymo, sodo-daržo priežiūros ir kt.
Laisvalaikio organizavimasLaisvalaikio organizavimo paslaugos teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų (prevenciniais tikslais), mažinant socialinę atskirtį. Šių paslaugų dėka asmenys gali bendrauti, dalyvauti individualaus ir grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla, dalyvauti Gerdžiūnų bendruomenės veikloje

Organizuojama kultūrinė veikla:

• valstybinių, religinių, kalendorinių, globos namų tradicinių švenčių šventimas;
• išvykų organizavimas į gyventojų pageidaujamus renginius ar vietoves, kultūriniai renginiai globos namuose ir už jo ribų (koncertai, parodos, diskusijos),
• meninės saviraiškos ugdymas ir kūrybos ugdymas (siuvimas, siuvinėjimas, nėrimas, mezgimas, piešimas),
• sporto, sveikatos stiprinimo paslaugos (sportiniai užsiėmimai patalpose ir lauke, stalo žaidimai, sportinės varžybos globos namuose ir už jo ribų, turistiniai žygiai),
• sudarytos sąlygos tenkinti asmeninius religinius poreikius. Maždaug 100 metrų nuo globos namų yra bažnyčia. Gyventojai gali lankyti pamaldas sekmadieniais ir kitomis savaitės dienomis.
• pagal poreikį gyventojai aprūpinami spauda, sudarytos sąlygos žiūrėti televizijos laidas, naudotis kompiuteriais, internetu ir kt.
Pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt.Pagalba teikiama gyventojams, turintiems fizinę ar proto negalią, kurie dėl negalios patys nesugeba tenkinti savo fiziologinių bei higienos poreikių. Jei būtina, gyventojams užtikrinama individuali, diskretiška personalo pagalba valgant, prausiantis, rengiantis ir pan.
Asmeninės higienos paslaugų organizavimasGlobos namuose teikiamos asmeninės higienos paslaugos:

• gyventojo aprūpinimo individualiomis higienos priemonėmis, (pagal įstaigos galimybes);
• drabužių, patalynės skalbimo (lovos skalbiniai, rankšluosčiai, drabužiai keičiami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kas 7 dienas);
• pagalbos tvarkantis kambarius (gyventojams, kurie dėl negalios patys negali tvarkytis kambarių);
• naudojimosi dušu (maudomasi pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per savaitę);
• personalo pagalba atliekant asmens higienos (plaukų kirpimas, barzdos skutimas ir kt.) procedūras; sunkios negalios asmuo maudomas ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę ir jam kasdien atliekamos kūno priežiūros procedūros;
• savarankiški asmenys patys naudojasi dušu, vonia ir kt. Buitiniais prietaisais.
Kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį ir poreikiusLaidojimo apeigų organizavimas, globos namų gyventojų kapinių priežiūra.

Yra taksofonas, užsakoma spauda, organizuojamos individualios šventės, teikiamos transporto ir kitos paslaugos.

Atnaujinimo data: 2023-11-29