Kokybės vadyba

KVS_02.L1

ILGUVOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ KOKYBĖS POLITIKA

Ilguvos socialinės globos namų ilgalaikės strategijos pagrindas – būti atsakingais ir patikimais globos namais.

     Įstaigos aukščiausioji vadovybė siekdama išsikelto strateginio tikslo:
•    identifikuoja bei valdo veikloje kylančias rizikas ir galimybes;
•    įsipareigoja užtikrinti nuolatinį kokybės vadybos sistemos pagal ISO 9001 standarto reikalavimus tobulinimą ir jos rezultatyvumo didinimą;
•    analizuoja klientų ir kitų suinteresuotųjų šalių poreikius, įvertindami savo kompetencijas ir paslaugų suteikimo galimybes;
•    siekia vykdyti prisiimtus įsipareigojimus, teisinius įsipareigojimus bei patenkinti suinteresuotų šalių reikalavimus;
•    reguliariai peržiūri ir esant poreikiui koreguoja kokybės vadybos sistemos politiką, tikslus bei procedūras;
•    savo pavyzdžiu darbuotojams parodo kokybės politikos gairių laikymąsi;
•    įsipareigoja teikti ir nuolat gerinti paslaugų kokybę.

2021 m. rugsėjis
Direktorius Sigitas Jankauskas

Atnaujinimo data: 2023-11-29