Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI


Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
• Žinoti mitybos mokslą;
• Žinoti pagrindinių maisto produktų sudėtį;
• Žinoti mitybines normas įvairioms gyventojų grupėms;
• Žinoti žmogaus bendrąją anatomiją, fiziologiją ir pagrindinius patologinius pokyčius;
• Žinoti šiuolaikinius sveikos mitybos ir dietinio gydymo principus;
• Žinoti dietetiką;
• Žinoti mitybos higieną;
• Žinoti dietinio maisto paruošimo technologijos principus;
• Žinoti degustaciją;
• Žinoti saugaus darbo reikalavimus;
• Žinoti dietai rekomenduojamų produktų parinkimą ir kainas;
• Žinoti epidemiologinio židinio tyrimo metodiką ir mokėti ją taikyti apsinuodijimų
maistu atveju;
• Žinoti etikos reikalavimus, dirbant su klientais;
• Mokėti sukurti ir įdiegti į praktiką naujas dietinių patiekalų receptūras ir technologiją;
• Mokėti suteikti pirmąją medicinos pagalbą nelaimingų atsitikimų bei apsinuodijimų
metu ir kitais atvejais;
• Mokėti savarankiškai vykdyti vidaus gydytojo nurodymus;
• Mokėti tvarkyti dokumentaciją;
• Mokėti dirbti kompiuteriu.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATLIEKAMOS FUNKCIJOS


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
• Sudaro kasdienius valgiaraščius - reikalavimus;
• Skaičiuoja maisto davinio maistinę bei energetinę vertę;
• Pagal valgiaraštį – reikalavimą tikrina dietinių patiekalų kokybę degustuojant;
• Neleidžia realizuoti nekokybiškus patiekalus;
• Atlieka savikontrolės registrų pagal GHP kontrolę;
• Teikia nustatyta tvarka statistines ir kitas privalomas atsiskaitomybės žinias;
• Kontroliuoja patiekalų išdavimą, higienos reikalavimų vykdymą;
• Koreguoja mitybos racioną pagal gydytojo klientui paskirtą gydymą;
• Moko klientus sveikos mitybos, supažindina su dietinio gydymo principais;
• Sudaro darbo grafikus virtuvės darbuotojams;
• Tobulina profesinę kvalifikaciją.