Lankymos Ilguvos socialinės globos namuose ekstremalios situacijos metu tvarka

                                                                                                                                                                                                                                     PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                                                                                     Ilguvos socialinės globos namų

                                                                                                                                                                                                                                     direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 6 d.                

                                                                                                                                                                                                                                      įsakymu Nr. V-124A

 

LANKYMOSI ILGUVOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE EKSTREMALIOS SITUACIJOS METU TVARKA

 

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Siekiant užtikrinti Ilguvos socialinės globos namų (toliau - Globos namų) gyventojų saugumą ekstremalios situacijos metu, lankytojai privalo laikytis Ilguvos socialinės globos namų lankymosi globos namuose ekstremalios situacijos metu tvarkos nuostatų.
 2. Pašaliniams asmenims kitais tikslais Globos namuose ar Globos namų teritorijoje lankytis draudžiama, jei nėra suderinta su įstaigos vadovu.
 3. Ši tvarka reglamentuoja lankymosi Ilguvos socialinės globos namuose tvarką, esant ekstremaliai situacijai.

 

 1. GYVENTOJŲ LANKYMO TVARKA

 

 1. Atvykus į Globos namus, lankytojas privalo paskambinti sveikatos priežiūtros personalui  telefonu Nr. (8 636) 08 717 ir informuoti apie savo atvykimą.
 2. Gyventojus lankyti ir bendrauti su jais gali tik asmenys, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., nekarščiuoja, nesloguoja, nekosi, nepasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ir (ar) kitų užkrečiamųjų ligų požymių.
  1. prieš įeidamas į socialinės globos įstaigą, lankytojas (-ai) turi dezinfekuoti rankas, nuo visų socialinės globos įstaigoje esančių asmenų laikytis ne mažesnio nei vieno metro atstumo;
  2.  viso lankymosi metu lankytojai (-as) privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), išskyrus atvejus, kai jie yra lauke;
  3. bendrosios praktikos slaugytoja pamatuoja lankytojo temperatūrą. Lankyti leidžiama, jei lankytojo temperatūra žemesnė nei 37 C0. Apie tai daroma žyma lankymo žurnale (Priedas Nr. 1) ;

5.4. pasiteirauja, ar lankytojas  neturi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). Lankyti leidžiama tik nesant šiems požymiams. Apie tai daroma žyma lankymo žurnale (Priedas Nr.1);

 1. Lankant lauke, lankytojų skaičius neribojamas.
 2. Lankytojai priimami nuo 8 val.00 min. iki 19 val.00 min.
 3. Lankytojai privalo užrašyti savo duomenis lankymo žurnale (Priedas Nr.1).

9. jei gyventojo ir lankytojų (-o) susitikimas vyksta socialinės globos įstaigos patalpose, jose lankymo metu neturi būti pašalinių, susitikime nedalyvaujančių asmenų. Vieną gyventoją jo kambaryje tuo pačiu metu gali lankyti tik vienas lankytojas, lankymo trukmė gali būti ne ilgesnė nei 15 min.

10. pasibaigus gyventojo ir lankytojų (-o) susitikimui, patalpos, kuriose jis vyko, turi būti išvėdinamos ir išvalomos.

11.  Prie įėjimo į Globos namus pateikiama informacija;

11.1. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.);

11.2. apie tai, kad į įstaigą neįleidžiami asmenys, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.),

 1. Lankant sudaryta galimybė rankų dezinfekcijai (yra rankų dezinfekcijai skirtos priemonės).                                        ___________________
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-24