BDAR
gdpr

Globos namų gyventojų lankymo tvarka

PATVIRTINTA

Ilguvos socialinės globos namų

direktoriaus 2022 m. balandžio 11 d. 

įsakymu Nr. V-74


BŪTINOS SĄLYGOS LANKANT ASMENIS ILGUVOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE

I.    BENDROSIOS NUOSTATOS

1.    Siekiant užtikrinti Ilguvos socialinės globos namų (toliau - globos namų) gyventojų saugumą, lankytojai privalo laikytis būtinų sąlygų lankant asmenis Ilguvos socialinės globos namuose.
2.    Ši tvarka reglamentuoja Ilguvos socialinės globos namų gyventojų lankymo tvarką.

II.    GYVENTOJŲ LANKYMO TVARKA

3.    Atvykus į Globos namus, lankytojas privalo paskambinti individualios priežiūros personalui  telefonu Nr. 8 636 08 526 ir informuoti apie savo atvykimą.

4.    Individualios priežiūros darbuotojas:

4.1.     viso lankymo metu rekomenduoja ir pasiūlo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukę);

4.2.    pakviečia bendrosios praktikos slaugytoją pamatuoti (jai nesant - matuoja pats) lankytojo temperatūrą. Lankyti leidžiama, jei lankytojo temperatūra žemesnė nei 37 C0. Apie tai daroma žyma lankymo žurnale (1 priedas);

4.3.    pasiteirauja, ar lankytojas neturi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). Lankyti leidžiama tik nesant šiems požymiams. Apie tai daroma žyma lankymo žurnale (1 priedas);

4.4.    lankymo metu rekomenduoja laikytis saugaus atstumo, ne mažesnio kaip 2 metrai.

5.    Lankant  lauke,  lankytojų skaičius neribojamas.

6.    Lankytojai priimami nuo 8 val.00 min. iki 19 val.00 min.

7.    Lankytojai privalo užrašyti savo duomenis lankymo žurnale (1 priedas);

8.    Lankant gyventoją patalpose, vieną gyventoją tuo pačiu metu gali lankyti vienas asmuo ir ne ilgiau kaip 15 min.:

8.1. kai gyventojo ir jį aplankyti atvykusio asmens susitikimas vyksta įstaigos patalpose, jose lankymo metu neturi būti pašalinių, susitikime nedalyvaujančių asmenų;

8.2. jei gyventojas dėl savo sveikatos būklės privalo būti lankomas savo kambaryje, jose lankymo metu neturi būti pašalinių, susitikime nedalyvaujančių asmenų, lankymo trukmė gali būti ne ilgesnė nei 15 min.;

8.3. vyresni nei 6 metų lankytojai turi dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau - kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį);

8.4. vengti fizinio kontakto.

9. Pasibaigus gyventojo ir jį aplankyti atvykusio asmens susitikimui, patalpos (užimtumo patalpos Dvaro g. 15, Ilguvos k., Šakių r. sav.), kuriose jis vyko, turi būti išvėdinamos ir išvalomos.

10.  Prie įėjimo į Globos namus pateikta informacija:

10.1.    apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.);

10.2.    apie reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo;

10.3.    draudimą šiose įstaigose lankytis asmenims, turintiems ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

11.    Lankant sudaryta galimybė rankų dezinfekcijai (yra rankų dezinfekcijai skirtos priemonės).

    ______________________

Parengė 

Jūratė Bataitienė
2022-04-11
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-19