Vasario 11-oji - PASAULINĖ LIGONIŲ DIENA

Data

2019 02 11

Įvertinimas
2
DSC06259.JPG

Ji minima tą pačią dieną, kai bažnyčia mini ligonių globėjos Lurdo Mergelės Marijos dieną. 1992 m. ligonių dieną įvedė popiežius Jonas Paulius II. Ji buvo švenčiama Lurde, ten, kur XIX amžiaus pabaigoje apsireiškė Mergelė Marija.

Ilguvos parapijos bažnyčioje už ligonius buvo aukojamos Šv. Mišios. Po mišių, slaugomus gyventojus, šia intencija lankė Ilguvos parapijos klebonas Francas Kuklys. Jis juos laimino, padalino Šv. paveikslėlių ir meldėsi: ,,Dieve, šiandien, minėdami Pasaulinę ligonių dieną, tave meldžiame: stiprink ligonius, kad jie savo kentėjimus aukotų kenčiančiam Kristui; tegu mūsų maldos išprašo jiems kantrybės ir sveikatos, o gydytojams bei slaugytojams – atsidėjimo ir meilės.“

Socialinio padalinio vedėja Loreta Balsienė