2023-11-19

Tolerancijos diena

Ilguvos socialinės globos namų bendruomenė minėjo Tarptautinę tolerancijos dieną. Tolerancija – tai pakantumas, mandagumas, pagarba kitiems, pagalba, supratimas, kad žmonės yra skirtingi, Tai – ir pripažinimas, kas jis turi teisę būti kitoks nei kiti. Šių metų simbolis – tolerancijos žibintas. Juos gaminome, diskutuodami: ar pastebime, atkreipiame dėmesį į žmonių tarpusavio santykius, tolerancijos/netolerancijos atvejus. Rudenį yra mažiau šviesos, kurios reikia bet kuriai gyvai būtybei. Šviesa asocijuojasi su gėriu, pozityvumu. Svarbi tampa mintis, jog šviesa turi nugalėti tamsą. Todėl šių metų simbolis – Tolerancijos žibintas skirtas nešti toleranciją, gėrį, pakantumą, kuris turi įveikti blogį.

Socialinė darbuotoja Rima Prekevičienė