2024-01-13

Sausio 13-oji

Sausio 12 dienos rytą globos namų gyventojai ir darbuotojai pradėjo prisijungdami prie pilietinės iniciatyvos „Pergalės šviesa“. Jos metu dešimčiai minučių languose uždegė atminimo žvakutes. Šią dieną lietuviai parodė visam pasauliui, jog ir beginkliai žmonės turi jėgą. Lietuvių minia apgynė savo valstybės nepriklausomybę dainomis, maldomis ir savo gyvybėmis. 10 val. vyko minėjimas, kurio metu prisiminėme sausio 13-osios įvykius,aptarėme jų reikšmę Lietuvos valstybei.Tylos minute pagerbėme žuvusiuosius. 


Socialinė darbuotoja Gailutė Matulaitienė

Pastato languose degančios žvakės
Žmonės salėje