2024-02-01

Šakių kalendoriaus pristatymas

Globos namų gyventojai ir darbuotojai dalyvavo 2024 m. Šakių
kalendoriaus pristatyme Gerdžiūnų laisvalaikio salėje. Renginį
organizavo Šakių rajono viešosios bibliotekos Gerdžiūnų padalinio
darbuotoja Marija Kumštaitienė ir Gerdžiūnų laisvalaikio salės
darbuotoja Rita Šafranauskienė. Kalendoriaus sudarytojos keliavo per
kalendoriaus skyrius, sustodamos tai viename mėnesio pažmonyje -tai
kitame ir sutikdamos iš Gerdžiūnų krašto kilusius, kalendoriuje
aprašytus, iškilius ir kraštui nusipelniusius žmones. Savo piešiniais
kalendorių papuošė ir mūsų namų gyventojas Ričardas Burba.


Parengė Socialinio padalinio vedėja Loreta Balsienė

422801730_936755397969599_7965965003094759354_n.jpg