2023-12-29

Kūčios

Gražiausias metų šventes Kūčias ir Kalėdas lydi nuo seno įsigalėję papročiai, kuriuose persipina mitologija ir krikščionybė. Lietuva turi nuostabiai gražų paprotį Kalėdų išvakarėse susėsti prie bičiulystės, ramybės, susitaikymo stalo. 

Gruodžio 24 d. prie bendro Kūčių stalo sėdo Ilguvos socialinės globos namų gyventojai, susitelkdami bendrai maldai. Kiekvienas lauždamas savo kalėdaitį dalijosi su kitais šalia esančiais, linkėdami vieni kitiems geros sveikatos, jaukių švenčių, bei gerų Naujųjų Metų.


Socialinė darbuotoja Jolita Jasukaitytė

20231224_120617.jpg