2019-06-19 Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus pavaduotoja Jūratė Bataitienė dalyvavo susitikime su Marijampolės regiono atsakingus sprendimus priimančiais regiono savivaldybių darbuotojais, Pertvarkos tarpinstitucinės stebėsenos grupės nariais

Data

2019 06 19

Įvertinimas
1

2019-06-19 Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus pavaduotoja Jūratė Bataitienė dalyvavo susitikime su Marijampolės regiono atsakingus sprendimus priimančiais regiono savivaldybių darbuotojais, Pertvarkos tarpinstitucinės stebėsenos grupės nariais, kuriame buvo aptarta bendruomeninių socialinių paslaugų infrastruktūros išdėstymo Marijampolės regione schema, pasidalinta informacija bei siūlymais dėl numatomų tolesnių veiksmų ir sprendimų institucinės globos pertvarkos srityje.

 

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė