Laikino atokvėpio paslauga

INFORMACIJA APIE ILGUVOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE TEIKIAMĄ LAIKINO ATOKVĖPIO  PASLAUGĄ

Valstybinė  biudžetinė įstaiga Ilguvos socialinės globos namai  nuo 2018 m. lapkričio 9 d.   pradeda teikti laikino atokvėpio paslaugą Marijampolės regione. Tai  savalaikių ir būtinų paslaugų kompleksas asmenims su proto ar (ir) psichikos negalia, jų šeimų nariams, tėvams ar globėjams, kurie dėl tam tikrų priežasčių (liga, komandiruotė, atostogos, mokymasis ar studijos ar kt.) laikinai ar darbo savaitės metu negali pasirūpinti ar prižiūrėti šių asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra ar globa, savo namuose. Laikino atokvėpio paslaugos teikimo tikslas - suteikti trumpalaikį poilsį šeimos nariams, tėvams ar globėjams, kurie rūpinasi asmenimis su proto ar (ir) psichikos negalia, padėti jiems atgauti energiją, jėgas, suteikti galimybę dalyvauti darbo rinkoje, sociokultūriniame visuomenės gyvenime.

12 mėn. laikotarpyje paslaugos bus suteiktos 10 asmenų , kurie nėra  anksčiau gavęs tokios paslaugos ir kuriems dėl proto ar (ir ) psichikos sutrikimų nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis.

Paslauga asmeniui gali būti teikiama iki 24 valandų per parą / 7 parų per savaitę, atsižvelgiant į paslaugos gavėjo (jo šeimos, tėvų ar globėjų) poreikį. Vienam paslaugos gavėjui vidutiniškai  teikiamos 252 valandos per visą paslaugos teikimo laikotarpį.

Paslaugos teikimo kriterijai paslaugos teikimo prioritetui nustatyti :bent vienas iš paslaugos gavėjo tėvų ar globėjų serga; paslaugos gavėjo šeimoje yra mažamečių vaikų; paslaugos gavėją globoja ar prižiūri vienas iš tėvų; paslaugos gavėjo šeimoje yra kiti sergantys ar neįgalūs šeimos nariai;paslaugos gavėją globojantiems bent vienam iš tėvų ar globėjų skubiai tenka vykti į darbo komandiruotę; paslaugos gavėjo tėvų ar globėjų darbo grafikas perkeliamas į vakarus ar savaitgalius; gili krizė paslaugos gavėjo šeimoje; paslaugos gavėjo būklė namuose sukelia konfliktines situacijas. kiti poreikiai: paslaugos gavėjo tėvai ar globėjai išvyksta atostogauti, jiems reikia lydėti kitą šeimos narį – vaiką ar suaugusį į kelionę, paslaugos gavėjo šeimai reikia pailsėti, paslaugos gavėjo šeimai iškyla būtinybė atlikti ūkio ar žemės priežiūros darbus ir kt.

Dėl paslaugos suteikimo turite kreiptis ne vėliau kaip trys dienos iki reikiamos paslaugos suteikimo. Paslaugai teikti reikalingi šie dokumentai: prašymas , neįgaliojo pažymėjimo kopija,sveikatos forma Nr. 027/a.

Paslaugas Jums suteiksime valstybinėje biudžetinėje įstaigoje Ilguvos socialinės globos namai, adresu Dvaro g.36, Ilguvos k., Šakių r.sav.

Dėl detalesnės informacijos kreipkitės į direktoriaus pavaduotoją socialiniam darbui Jūratę Bataitienę tel..Nr. 861617947  el .p. jurate.bataitiene@isgn.lt


Patalpos laikino atokvėpio paslaugoms teikti

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-05