BDAR
gdpr

Globos namų taryba

 

2022- 01- 20 vyko bendras gyventojų ir darbuotojų susirinkimas. Jo metu, balsuojant, buvo išrinkta gyventojų taryba: Birutė Kemežaitė- Vasiljevienė, Daiva Radzinauskaitė, Aldona Simonavičiūtė, Laimonas Tolvaiša,Kazimieras Baltrušaitis, Rimas Kurkulionis, socialinė darbuotoja Jolita Jasukaitytė ir užimtumo specialistė Giedrė Čepliauskaitė. 2022- 01- 26 įvyko pirmas tarybos narių posėdis. Balsuojant, pirmininku išrinktas Laimonas Tolvaiša, o sekretore Birutė Kemežaitė- Vasiljevienė.

Globos namų tarybos veiklos planas 2022 m.

METINĖ VEIKLOS ATASKAITA 2021 M.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-29