BDAR
gdpr

Globos namų taryba

2021-02-05 bendro susirinkimo metu, buvo renkama nauja globos namų taryba, kuri pakeis anksčiau veikusią. Balsavimo būdu globos namų gyventojai ir darbuotojai išrinko naują globos namų taryba: globos namų gyventojus: Laimoną Tolvaišą, Birutę Kemežaitę – Vasiljevienę, Kazimierą Baltrušaitį, Birutę Samajauskaitę, Aldoną Simanavičiūtę ir socialines darbuotojas Gailutę Matulaitienę, Ritą Augustinaitienę.
 
Pirmo posėdžio metu išsirinkome tarybos pirmininką bei sekretorių. Tarybos pirmininku išrinktas Laimonas Tolvaiša, sekretore išrinkta Birutė Kemežaitė - Vasiljevienė.

Globos namų tarybos 2021 metų veiklos planas


2020-01-14 bendro susirinkimo metu, balsuojant globos namų gyventojams ir darbuotojams buvo  išrinkta nauja gyventojų taryba: Kazimieras Baltrušaitis,  Birutė Kemežaitė- Vasiljevienė, Aldona  Simanavičiūtė,  Kęstutis Mockus, Laimonas Tolvaiša, socialinė darbuotoja Rima Prekevičienė ir bendrosios praktikos slaugytoja Dalia Juodaitienė.


 Pirmo posėdžio metu išsirinkome tarybos pirmininką, jo pavaduotoją ir sekretorių. Tarybos pirmininku išrinktas Laimonas Tolvaiša, pirmininko pavaduotoju – Kęstutis Mockus, o  sekretore išrinkta Birutė Kemežaitė- Vasiljevienė.

Globos namų tarybos 2020 metų veiklos planas


 

 

 

2019- 01- 11 bendro susirinkimo metu, balsuojant globos namų gyventojams ir darbuotojams buvo  išrinkta nauja gyventojų taryba: Ričardas  Burba,  Birutė Kemežaitė- Vasiljevienė, Daiva Radzinauskaitė,  Kęstutis Mockus, Laimonas Tolvaiša, Edmandas Endriukaitis, socialinė darbuotoja Jolita Jasukaitytė ir socialinė darbuotoja Gailutė Matulaitienė.

 Pirmo posėdžio metu išsirinkome tarybos pirmininką, jo pavaduotoją ir sekretorių. Tarybos pirmininku išrinktas Laimonas Tolvaiša, pirmininko pavaduotoju – Ričardas Burba, o  sekretore išrinkta Birutė Kemežaitė- Vasiljevienė.

Globos namų tarybos 2019 metų veiklos planas


 

2018- 01- 15 bendro susirinkimo metu, balsuojant, globos namų gyventojai ir darbuotojai išrinko naują gyventojų tarybą: Ričardą Burbą, Birutę Samajauskaitę, Birutę Kemežaitę- Vasiljevienę, Kęstutį Mockų, Laimoną Tolvaišą, socialinę darbuotoją Ritą Augustinaitienę, užimtumo specialistę Giedrę Čepliauskaitę.

Pirmo posėdžio metu išsirinkome tarybos pirmininką ir sekretorių. Tarybos pirmininku išrinktas Laimonas Tolvaiša, sekretore išrinkta Birutė Kemežaitė- Vasiljevienė.

 

 


 

2017–01–12 d.  bendro susirinkimo metu, buvo renkama nauja globos namų taryba, kuri pakeis anksčiau veikusią. Balsavimo būdu globos namų gyventojai ir darbuotojai išrinko naują globos namų taryba: globos namų gyventojus Ričardą Burbą, Birutę Kemežaitę – Vasiljevienę, Daivą Radzinauskaitę, Reginą Abromavičiūtę, Kęstutį Mockų ir socialines darbuotojas Rimą Prekevičienę, Ritą Augustinaitienę.

 

Pirmo posėdžio metu išsirinkome tarybos pirmininką, pirmininko pavaduotoją bei sekretorių. Tarybos pirmininku išrinktas Ričardas Burba, pirmininko pavaduotoju tapo Kęstutis Mockus, sekretore išrinkta Birutė Kemežaitė - Vasiljevienė.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-17