BDAR
Close

Globos namų taryba

2023-01-19 bendro susirinkimo metu, buvo renkama nauja globos namų taryba, kuri pakeis anksčiau veikusią. Balsavimo būdu globos namų gyventojai ir darbuotojai išrinko naują globos namų tarybą: Laimoną Tolvaišą, Birutę Kemežaitę – Vasiljevienę, Kazimierą Baltrušaitį, Birutę Samajauskaitę, Rimą Kurkulionį ir socialines darbuotojas Rimą Prekevičienę, Ritą Augustinaitienę.

Pirmo posėdžio metu išsirinkome tarybos pirmininką bei sekretorių. Tarybos pirmininku išrinktas Laimonas Tolvaiša, sekretore paskirta - Birutė Kemežaitė - Vasiljevienė.

 

Globos namų tarybos veiklos planas 2023 m.

Metinė veiklos ataskaita 2022 m.

Globos namų tarybos veiklos planas 2022 m.

Metinė veiklos ataskaita 2021 m.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-29