BDAR
Close

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
  • 1.

   Kokie asmenys gali būti apgyvendinti Ilguvos socialinės globos namuose?

   Ilguvos  socialinės globos namuose apgyvendinami asmenys, kuriems dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis, specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis arba nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

   Atnaujinta: 2023 05 28

  • 2.

   Ar yra laisvų vietų Ilguvos  socialinės globos namuose?  

   Informaciją apie laisvas vietas globos namuose galite sekti internetinėje neįgaliųjų reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos svetainėje, nuoroda į svetainę https://www.ndt.lt/laisvos-vietos-socialines-globos-istaigose/

   Atnaujinta: 2023 05 28

  • 3.

   Ką turėčiau daryti norėdamas(-a) apsigyventi Ilguvos socialinės globos namuose?  

   Asmenys, pageidaujantys apsigyventi Ilguvos socialinės globos namuose, turėtų kreiptis į socialinių paslaugų skyrių savivaldybėje, kurioje yra deklaravę gyvenamąją vietą ir pateikti prašymą socialinėms paslaugoms gauti.

   Atnaujinta: 2023 05 28

  • 4.

   Ar Ilguvos socialinės globos namuose gali apsigyventi ir gauti socialinės globos paslaugas visų Lietuvos savivaldybių gyventojai? 

   Ilguvos socialinės globos namuose gali apsigyventi ir gauti socialinės globos paslaugas visų Lietuvos savivaldybių gyventojai.

   Atnaujinta: 2023 05 28

  • 5.

   Kokie yra teikimų paslaugų įkainiai?  

   Socialinės globos paslaugų kaina nustatoma kiekvienais metais. Šiuo metu galiojanti kaina https://isgn.lrv.lt/lt/paslaugos/paslaugu-kainos

    

   Atnaujinta: 2023 05 28

  • 6.

   Kiek asmuo moka už ilgalaikę/ trumpalaikę globą ?

   Mokėjimo už ilgalaikę globą dydis per mėnesį neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų, jei asmens turto vertė yra mažesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą.

   Atnaujinta: 2023 05 28

  • 7.

   Kokios gyventojų išvykimo sąlygos ?

   Globos namų gyventojas gali laikinai savo noru (iki 45 kalendorinių dienų per metus) išvykti pas globėją, rūpintoją, šeimos narius, artimuosius giminaičius ir pažįstamus, išlaikant jam galimybę grįžti į globos namus tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir buvo apgyvendintas.

   Atnaujinta: 2023 05 28

  • 8.

   Kokios gyventojų lankymo sąlygos ?

   Gyventojas su visais jo pageidaujamais asmenimis gali pasimatyti globos namuose pagal įstaigos nustatytas gyventojų lankymo sąlygas, išskyrus atvejus, kai tie pasimatymai kelia pavojų jo ar aplinkinių sveikatai ar saugumui. 

   Gyventojų lankymo laikas: kasdien, nuo 8 val. iki 19 val.
    

   Atnaujinta: 2023 05 28